Wat is een ouderverstoting?

2 min gelezen
ouderverstoting

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. zo’n stoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert deze stoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding. Hoe ontstaat het dat een kind een van zijn ouders niet meer wilt zien? Het primaire proces wordt gevormd door een ouder, die de andere ouder zoveel mogelijk (als ex-partner) uit het (eigen) nieuwe leven na de scheiding wil ‘wegpoetsen’ en de kinderen zoveel mogelijk aan zichzelf gebonden wil houden, vaak om te voorzien in de eigen emotionele stabiliteit.

ouderverstoting

Wat doet een verstoringen met de ouders met een kind?

De gevolgen van PAS kunnen voor het kind zeer ernstig zijn, van kleinere psychische klachten tot depressie, identiteitsproblemen, het niet kunnen aangaan van eigen relaties, angst, depressie, drugs- of alcoholmisbruik, valse inschattingen van de werkelijkheid, verwarring, laag zelfbeeld. Hoelang blijft dit mee met een kind? De verstoring heet ook wel oudervervreemding of Parental Alienation Syndrome (PAS) genoemd en is eigenlijk een vorm van kindermishandeling. Een kind dat te maken krijgt met ouderverstoting kan hier vaak levenslang last van houden. Dit ligt er natuurlijk aan gericht een kind is naar zijn ouders of überhaupt in het algemeen.

Wat doet een rechter bij verstoring met de ouders?

De raad adviseert berusting in de situatie om het kind (en de situatie) rust te geven. De raad adviseert het kind uit huis te plaatsen bij de verstoten ouder (of mogelijk eerst bij een derde, terwijl hulpverlening de band tussen het kind en de verstoten ouder tracht te herstellen). Ouderverstoting is strafbaar volgens art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht! Veel kinderen van verstoten ouders ontwikkelen op latere leeftijd zelf psychische en emotionele problemen.